Koristi:

Predvsem spodbujamo, da otroci osvojijo miselni način, kako se lažje učiti tujega jezika preko giba, ustvarjalnega mišljenja in likovnega ustvarjanja. Naš najpomembnejši cilj je otrokom približati učenje angleščine na zabaven način ob smešnih asociacijah.

Kako poteka?

Tečaj poteka v skupini (do 8 otrok), skupno obsega 4 šolske ure na mesec ali v strjeni obliki 4 šolske ure na dan. Možnost je tudi po dogovoru s starši. Tečaji trajajo celo šolsko leto ali so enkratne oblike.

Ob uporabi angleških pesmi in igric se poistovetimo z živalimi (sheep je ovca, ki gleda skozi šipo), deli telesa (na nogo postavimo LEGo kocke zato ji rečemo leg), indijančki, roboti, igramo se avtopralnico, delamo »pizzo na hrbtu«…Preko enostavne zapomnitve se bomo naučili imen za hrano ( stric Mitja poje veliiko mesa-meat (izg.mit), teta Breda poje veliko kruha-bread, nona Milka obožuje mleko-milk,….), spoznali bomo angleške barve, števila do 20, naprednejši tudi več.

Uporabljamo METODO USTVARJALNEGA GIBA: ples, rajalne igre, sprostitve in masaže. Uporabljamo tudi lutke in igramo se različne igre vlog.

Close
Go top

Imate vprašanja? Tu smo za vas.