Ime in priimek starša:

Moja telefonska številka*:

Naslov:

Moj e-mail*:

Tečaj ali delavnica*:

Tečaj/delavnico bi obiskoval/a v*:

Obiskoval/a bo*:

Rojen/a:

Razred:

Ime oz. naziv šole ali vrtca:

Promocijska koda oz. ime priporočitelja:

Opombe:

Potrjujem, da so podatki točni in da razumem namen njihovega zbiranja.


 

Freestyle učenje, Mojca Stojkovič s.p., zagotavlja varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov ZVOP­-1 ter se zavezuje, da jih bo skrbno varoval in jih ne bo posredoval tretjim osebam.

Close
Go top