Ime in priimek udeleženca*:

Moj e-mail*:

Kontaktna telefonska številka*:

Opiši svoje karakteristike, kakšen/a si:

Opiši kaj rad/a počneš

Opiši v čem si včasih bil/a neuspešen/a in si sedaj napredoval/a ter šel/šla čez svoje ovire:

Opiši svoja življenjska prepričanja:

Zakaj si zeliš sodelovati s Freestyle učenjem:

Priloži tudi svoj CV (dodaj tudi datum, uro in kraj rojstva). :

Close
Go top

Imate vprašanja? Tu smo za vas.