Ime in priimek starša:

Moja telefonska številka*:

Naslov:

Moj e-mail*:

Tečaj ali delavnica*:

Tečaj/delavnico bi obiskoval/a v*:

Obiskoval/a bo*:

Rojen/a:

Razred:

Ime oz. naziv šole ali vrtca:

Promocijska koda oz. ime priporočitelja:

Opombe:

Potrjujem, da so podatki točni in da razumem namen njihovega zbiranja.

Prijavo potrdite z vplačilom akontacije 20€, ki jo nakažite na TRR: SI56 6100 0000 6395 654; Freestyle učenje, Mojca Stojkovič s.p., Partizanska 27, 6210 Sežana, poslovni račun je odprt pri Delavski hranilnici d.d.: SI56 6100 0000 6395 654,  BIC/ SWIFT koda: HDELSI22, Koda namena plačila: STDY.

V roku osmih dni vam izstavimo avansni račun kot potrdilo o vplačilu. V primeru težav nas kontaktirajte.

Vaše podatke in podatke otrok zbiramo z namenom obveščanja o aktivnostih in oblikovanja skupin tima Freestyle učenja. Z vašimi podatki ravnamo v skladu z ZVOP-1. Če se želite odjaviti od prejemanja sporočil, spremeniti ali izbrisati vaše podatke, nam to pisno sporočite.

Close
Go top