Trenutno ni aktivnih nagradnih iger.

Nagradna igra (20.11.2018): 

“PRAZNUJEMO ROJSTNI DAN FREESTYLE UČENJA”

PRAVILA IN POGOJI
Uvod
1. Organizator nagradne igre je FREESTYLE UČENJE, MOJCA STOJKOVIČ S.P., Partizanska 27a, 6210 Sežana, lastnik in zastopnik blagovne znamke Freestyle učenje® na območju Republike Slovenije (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra je organizirana z namenom promocije blagovne znamke Freestyle učenje®.
2. Nagradna igra poteka od vključno 20.11.2018 do vključno 10.12. 2018 (do 24.00 ure) na območju Republike Slovenije. Nagradna igra poteka na spletni strani www.lazjeucenje.si (v nadaljevanju: spletna stran) in na uradni Facebook strani Freestyle učenja.
3. Z udeležitvijo nagradne igre se šteje, da se brezpogojno strinjate z vsemi pravili in pogoji nagradne igre. Neupoštevanje pogojev in pravil pomeni avtomatsko izločitev iz nagradne igre.

Pogoji za sodelovanje v nagradni igri in nagrade
1. Nakup storitev ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri lahko sodelujejo osebe starejše od 15 let s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri razen oseb, ki so zaposlene v podjetju FREESTYLE UČENJE, MOJCA STOJKOVIČ S.P. ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre in njihovi ožji družinski člani (starši, zakonec, otroci, bratje in sestre). Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo udeleženci žrebanja enake možnosti dobiti nagrado. Izid žrebanja je naključen.
2. Udeleženec nagradne igre mora odgovoriti na nagradno vprašanje na Facebook strani Freestyle učenja. Nato bo imel priložnost zadeti :
a) 1 x nagrada: 4 ure Freestyle učenja v skupini oz 1 uro individualnega odpravljanja učnih blokad s prof. Mojco Stojkovič – v kolikor  v vašem kraju še ni skupine FS učenja (skupna vrednost: 80€)

b) 3 x nagrada: 30 minut telefonskega svetovanja za odpravo učnih blokad s prof. Mojco Stojkovič (skupna vrednost: 20€)

3. Žrebanje nagrajenca bo izvedeno 10.12. 2018 ob 20h, v sklopu dogodka v živo preko omrežja Facebook. Zmagovalca bomo izžrebali naključno in objektivno. Zagotavljamo, da bodo vse zgoraj  omenjene nagrade podeljene skladno z določenimi termini.
4. Izžrebanec bo prejel obvetilo o nagradi po elektornski pošti in bo objavljen na Facebook strani Freestyle učenje. Nagrada je unovčljiva takoj, oz po dogovoru glede na razpoložljivost terminov, vendar najkasneje v roku 2 mesecev po rzglasitvi nagrajenca.
5. Udeleženci nagradne igre (prejemniki nagrade, zmagovalci) nimajo pravice zahtevati nagrade, v večjih količinah ali drugačne nagrade, kot je določeno v teh pravilih. Nagrada ne more biti denarno izplačana ali zamenjana za druge nagrade. Nagrade, ki zaradi katerega koli razloga niso podeljene, ostanejo last organizatorja. Zavrnjene nagrade so vrnjene organizatorju. Nagrada ni prenosljiva, prav tako pravice prevzema ni mogoče prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobenih drugih stroškov, razen opredeljenih v teh pravilih.
6. Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Za nagrade, ki presegajo mejo obdavčljive vrednosti 42 EUR, je potrebno plačati dohodnino. Zavezanec za plačilo dohodnine je organizator nagradne igre.
7. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
a) se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali
b) se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili ali
c) ne odda pravočasno osebnih podatkov za prevzem nagrade.

Javnost in varstvo podatkov
8. V primeru , da udeleženci nagradne igre zadenejo nagrado, se strinjajo s sodelovanjem v kampanji in dovoljujejo, da FREESTYLE UČENJE, MOJCA STOJKOVIČ S.P. uporabi njihove osebne podatke (ime, priimek, naslov in fotografijo) za namen oglaševanja in promocije v povezavi s promocijo produktov Freestyle učenja. Udeleženca nagradne igre, ki ne želi publicitete/ oglaševanja ali ne strinja z njo, lahko organizator po lastni presoji diskretno zamenja brez nadaljnjih obveznosti in odgovornosti do prvotnega zmagovalca.
9. Organizator bo uporabil osebne podatke udeleženca nagradne igre za namene obveščanja in drugih promocijskih aktivnosti v povezavi z nagradno igro. Osebni podatki nagrajencev ne bodo uporabljeni za noben drug namen brez predhodnega dovoljenja z izjemo razlogov, ki so navedeni v teh pravilih in pogojih sodelovanja. Vse osebne podatke bo hranil organizator za namen te nagradne igre v skladu z izjavo o zasebnosti.

Omejitev odgovornosti
10. Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne tehnične napake ali katere druge napake izven njegovega nadzora. Organizator ne sprejema odgovornosti za neuspešne, delne ali popačene računalniške prenose, za kakršnekoli računalniške, telefonske, kabelske, omrežne, elektronske ali internetne napake strojne opreme ali programske opreme, napake, povezave, dostopnost ali odpoved s strani ponudnika storitev, internet, dostopnost ali razpoložljivost, za zgoščenost prometa ali nepooblaščeno dejanje drugega človeka.
Zmagovalci niso upravičeni do plačila ali honorarja za javno publiciteto. Vsi materiali, vključno s promocijskimi objavami, so last organizatorja.
11. Facebook ni sponzor ali skrbnik niti ni na kakršenkoli način povezan z nagradno igro. Vaš odnos s Facebook-om urejajo pogoji in določila, ki jih lahko najdete na spletnem mestu Facebook. V pravnem odnosu s FREESTYLE UČENJE, MOJCA STOJKOVIČ S.P. se ne morete sklicevati na pogoje in določila Facebook-a.
12. Strinjate se, da odvezujete FREESTYLE UČENJE, MOJCA STOJKOVIČ S.P. in vsako od njegovih hčerinskih družb, podružnic, povezanih družb, oglaševalske in promocijske agencije in njihove vodilne, zaposlene, zastopnike, agente in predstavnike, odgovornosti pred kakršnokoli izgubo, škodo, pravico, terjatvijo ali tožbo katerekoli vrste, ki izhajajo v celotni ali delno, posredno ali neposredno iz udeležbe v nagradni igri ali se pojavijo v povezavi z nagradno igro.
13. FREESTYLE UČENJE, MOJCA STOJKOVIČ S.P. ZAVRAČA KAKRŠNOKOLI JAMSTVO GLEDE NAGRAD. NAGRADE SO NA VOLJO TAKŠNE KOT SO. V PRIMERU, DA NAGRADE NE BO MOGOČE PODELITI ZARADI OKOLIŠČIN KATERIH NI MOGOČE PRIPISATI ORGANIZATORJU, LAHKO ORGANIZATOR SPREMENI NAGRADE KOT MENI, DA JE NAJBOLJ PRIMERNO IN RAZUMNO.

Končne določbe
14. Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli zaključi nagradno igro zaradi nepredvidenih državnih zakonov in predpisov ali nepredvidenih okoliščin.
15. Organizator si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve splošnih pravil in pogojev sodelovanja v promociji in nagradni igri, zato sodelujočim svetujemo njihovo redno spremljanje za morebitne spremembe, ki bodo objavljene na spletni strani www.lazjeucenje.si .
16. V primeru delne razveljavitve teh pravil in pogojev organizator in sodelujoči ostajajo zavezani veljavnim določbam. Sodelujoče strani bodo razveljavljene pogoje nadomestile z drugimi, zakonsko veljavnimi in obvezujočimi pogoji, ki bodo, kolikor je mogoče, upoštevali vsebine in namene teh pravil in pogojev.
17. Ničesar v povezavi s to nagradno igro ni dovoljeno reproducirati ali objavljati brez privolitve organizatorja.
18. Iz nagradne igre in njenih rezultatov ne izhajajo nikakršne pravice.
19. Stroške interneta krije sodelujoča oseba v nagradni igri.
20. Za internet veljajo jasni standardi obnašanja, t. i. spletni bonton, ki niso nižji od kulture obnašanja v resničnem življenju.
21. V času nagradne igre lahko pošljete vprašanja, pritožbo glede pravil in pogojev nagradne igre na elektronski naslov: info@lazjeucenje.si. Odgovor boste prejeli v razumnem roku po prejetju vaše elektronske pošte. Organizator ne bo sodeloval pri dopisovanju v povezavi z izborom zmagovalca.
22. Nagradna igra ter njeni pogoji bodo potekali v skladu z zakonodajo Republike Slovenije.
23. Za vse spore je pristojno sodišče v Sežani.

Close
Go top

Imate vprašanja? Tu smo za vas.