TEČAJ FREESTYLE UČENJA ZA PEDAGOGE (tečaj lažjega in hitrejšega učenja)

Program je razdeljen na 5 delov:

1.del: Kdo sem in kam grem?
Pogovarjali se bomo o izkušnjah pri poučevanju in kje smo najšibkejši ter kako pristopiti do
najstnikov, ki se ne želijo učiti.

Kateri je tvoj primarni zaznavni sistem učenja?

Najprej bomo spoznali kakšen tip človeka si pri zaznavanju informacij iz zunanjega sveta s pomočjo petih čutov:
vizualno (z vidom), avditivno (s sluhom), kinestetično (z gibom, čutom), olfaktorično (z vohom) ali
gustatorično ( z okusom)

Kakšne izkušnje že imam z učenjem/poučevanjem do sedaj?

Kje vidim problem pri sebi, v šoli in v družbi? Kako ga lahko premagam?
Tudi negativne izkušnje družbenega okolja ter svojega učenja lahko vidimo kot povod, da
nekaj spremenimo pri sebi in drugih ter v okolju, ki nas obkroža.

Lahko nam jih dober mentor predstavi kot izziv v življnju, kjer moramo napredovati. Freestyle učenje je model, ki se je
razvil prav iz negativnih slabih izkušenj mentorice Mojce Stojkovič, ki je želela, da spremeni učenje v eno najlepših izkušenj. Prav zaradi tega lahko popolnoma razume svoje učence kaj doživljajo, ko imajo težave in jim je s pozitivnostjo lahko velik zgled kako uspeti.

Postavljanje ciljev in namena ter izbira odnosa do učenja:

Spoznali bomo miselne vzorce, ki so nam škodljivi pri učenju ter jih preoblikovali v uporabne in pozitivno naravnane miselne
vzorce in delovanja, da bo učenje uspešnejše.

2.del: Učenje sproščanja
Učenje v alfa stanju in razumevanje delovanja možganov med stresom, v blokadah in v
sproščenem stanju. Spoznali bomo kako delujejo možgani, leva in desna polovica, ter spomin
(trenutni, kratkoročni in dolgoročni). Praktično bomo preizkusili zaznavanje možganskega
delovanja v povezavi s pomnjenjem, naučili se bomo sproščati-fizično telo, dihanje, potovanje
po auri. Kako premagujemo tremo pred testi in vodimo vizualizacijo? Kako učencem v šoli ali
na Freestyle učenju pomagati pri odpravljanju učnih blokad?

3.del: Aktivno učenje in poučevanje
Predstavitev inovativnih uspešnih hitrih metod učenja (vse že preverjeno v praksi z učenci),
zabavne asociacije in zgodbice, memotehnike, vizualizacija, metoda ustvarjalnega giba, rime,
učenje ob glasbi, tehnike za lažje pomnenje po vrst danih podatkov (naštevanja, števila,
imena), nasveti za hitrejše učenje tujih jezikov, formul pri fiziki, kemiji ali matematiki. Učno
snov, ki se jo morajo učenci ali učitelji drugače napiflati, si zapomnijo z možganskimi
kodami, ki si jih shranijo v dolgoročni spomin. Kode jih tako spomnijo na besede, ki jih
povezujejo v stavke in te v končne zaključene informacije.

4.del: Freestyle učenje v praksi z otroki s konkretno učno snovjo
Zakaj freestyle učenje? Ker boste poiskali vaše osebne metode najhitrejšega učenja izven
vsakdanjih navad in jih preverili v praksi, kako se učiti na zabaven način prilagojen prav za
najstnike.

5.del: Postani igralec in pisatelj! Bodi Freestyle učitelj!
Tehnike, ki pomagajo pri ustnem spraševanju in reševanju testov.
Mentorji bodo aktivno vključeni v oblikovanje poučevanja-doživeti vlogo učitelja, ki poučuje
na zabaven način svojo učno snov ostalim učencem, na koncu preverimo koliko smo si
zapomnili z evalvacijo testa (ustno ali pisno) ali posnetega filma o znanju.
Dve uri opazovnaja in vključenega sodelovanja pri učenju Freestyle učenja z izkušenimi
učitelji in inovatorko novih učnih metod prof. Mojco Stojkovič.

Kakšne koristi boste imeli na tečaju Freestyle učenja?
Naučili se boste opazovati sebe in svojo energijo preden začnete poučevati skupino ali
posameznika
Piflanje boste začeli spreminjati v zabavo.
Bili boste sproščeni, preden se boste podali v aktivno učenje zase ali poučevanje za druge
Zastavljene cilje boste začeli uresničevat z veseljem in motivacijo
Odkrivali boste vaše skrite talente učenja in poučevanja, ki v običajnih šolskih sistemih spijo

Naučili se boste sproščati in premagovati življenjske situacije, ko ste zbegani, neodločeni-
spraševanje, test, kako naj poučujem druge, da bo bolj zanimivo?

Naučili se boste prisluhniti sebi in svojemu življenju.
Izboljšali boste pozornost in koncentracijo pri sebi in pomagali drugim.

Nagrajeni boste z osebnim uspehom, srečo, zadovoljstvom ter imeli boste več časa zase in
vaše hobije pri učenju katerekoli učne snovi.

Pridobili boste veščine učenja in posledično dvig samozavesti.

Verjamemo, da bo poučevanje mladostnikov s pomočjo Freestyle učena spet lahko postalo
bolj zabavno in predvsem lažje ter hitreje.

Vsi skupaj iščemo različne načine, kako bi ustvarili čudovite spomine.

1. korak: Tečaj Freestyle učenja za pedagoge(10 šolskih ur)

CENA: 500 €

Hitre prijave 400€

2. korak: pridobitev naziva mentor Freestyle učenja na praktičnih primerih ob učenju najstnikov.

Prijave zbiramo na povezavi zgoraj oz. na www.lazjeucenje.si/prijavnica

Prijavnica na delavnice

Več informacij tudi na www.lazjeUCENJE.si ali dopoldan na gsm: 031 314 641 (inovatorka novih učnih metod, prof. Mojca Stojkovič)

 

Close
Go top

Imate vprašanja? Tu smo za vas.