• m-ucenje

Preveri metode hitrega in lažjega učenja s tvojo učno snovjo, ki jo potrebuješ znati.

 

Kakšne koristi boste imeli na tečaju:

  • Sproščeni boste, preden se boste podali v aktivno učenje
  • Zastavljene cilje boste začeli uresničevati z veseljem in motivacijo
  • Odkrivali boste vaše skrite talente, ki v običajnih šolskih sistemih spijo
  • Naučili se boste sproščati in premagovati življenjske situacije, ko ste zbegani, neodločeni-spraševanje, test
  • Naučili se boste prisluhniti sebi in svojemu življenju
  • Izboljšali boste pozornost in koncentracijo
  • Nagrajeni boste z osebnim uspehom, srečo, zadovoljstvom ter imeli boste več časa zase in vaše hobije
  • Pridobili boste veščine učenja in posledično dvig samozavesti.
  • Verjamemo, da bo učenje mladostnikov s pomočjo Freestyle učenja spet lahko postalo bolj zabavno in predvsem lažje ter hitreje.
  • Vsi skupaj iščemo različne načine, kako bi ustvarili čudovite spomine.

Program Freestyle učenja je razdeljen na 5 delov:

Picture

1.del: Kdo sem in kam grem?
Kateri je tvoj primarni zaznavni sistem učenja? Najprej bomo spoznali kakšen tip človeka si pri zaznavanju informacij iz zunanjega sveta s pomočjo petih čutov:
vizualno (z vidom), avditivno (s sluhom), kinestetično (z gibom, čutom),           olfaktorično (z vohom) ali gustatorično ( z okusom).
Postavljanje ciljev in namena ter izbira odnosa do učenja: Spoznali bomo miselne vzorce, ki so nam škodljivi pri učenju ter jih preoblikovali v uporabne in pozitivno naravnane miselne vzorce in delovanja, da bo učenje uspešnejše.

Picture

2.del: Učenje sproščanja
Učenje v alfa stanju in razumevanje delovanja možganov: Spoznali bomo kako delujejo možgani, leva in desna polovica, ter spomin (trenutni, kratkoročni in dolgoročni).
Stres in živčnost ob učenju ter pred pisanjem testov in ustnimi
spraševanji je glavni razlog številnih zdravstvenih težav mnogih učencev, ki jih s sabo prinaša vsakdanjik.
Učenje v alfa stanju je super učenje s spoščujočo mirno glasbo brez stresa, kjer odpravljamo učne blokade in z vodeno vizualizacijo postavljamo svoje sanje v ospredje, učence in učitelje naučimo, kako pred preverjanji znanj sprostiti napetosti, pokažemo številne praktične vaje, ki jim pomagajo k zavedanju, da na uspešnost učenja in poučevanja vplivajo tudi čustva, misli in nezavedni del. Prikažemo tehnike sproščanja od preprostih vodenih sprostitev, potovanja po delih telesa z belo svetlobo, mavričnimi barvami, ki intenzivno vplivajo na vse energetske centre, le-ti pa na vse žleze z notranjim izločanjem. Predvsem se osredotočimo na epifizo in hipifizo, saj sta pomembni pri koncentraciji med učenjem. Naprednejše tehnike pa dopolnimo z vizualizacijo, kako uspeti pri določenem testu, predmetu, odnosu, aktivnosti, športu, javnem nastopu.
Stojkovičeva je kot ezoterična terapevtka v več kot 20.letih dela z najstniki tudi vse te tehnike že uvajala v šolski sistem ter v razne skupine,
ki jih je učila javnega nastopanja in jim pomagala od šibkih točk do notranje moči, da so zažareli v svojih potencialih kot učenci, učitelji, starši
s srčnim zaupanjem vase.

Picture

3.del: Aktivno učenje

PicturePredstavitev hitrih metod učenja, zabavne asociacije in zgodbice, memotehnike, vizualizacija, metoda ustvarjalnega giba, rime, učenje ob glasbi, tehnike za lažje pomnenje po vrst danih podatkov (naštevanja, števila, imena, telefonske številke, zabavno učenje formul pri matematiki, fiziki, kemiji), nasveti za hitrejše učenje tujih jezikov,…

Zagotovljeno je zabavno učenje tvoje nezanimive učne snovi s plesnimi koreografijami ob energični moderni glasbi-brez sedenja. Spoznajte ali ste kinestetičen tip učenca, za katerega v običajnih šolah žal ni nikoli poskrbljeno.

Spoznali boste najboljučinkovitejše profesionalno plonkanje-zapomnitev piflanja z možganskimi kodami.

**Učno snov, ki se jo učenci morajo »napiflati« si zapomnimo z možganskimi kodami (narisani znaki, ki predstavljajo zgodbo o dani učni snovi), ki jih shranimo v dolgoročni spomin. Kode učence spominjajo na besede, ki jih spreminjajo v stavke in te v končne zaključene informacije. Učenci to metodo imenujejo profesionalni plonki, saj resničnih plonkov pri testu ne potrebujejo.

**Vsako učno snov, ki jo želi prikazati učitelj, lahko damo v ples – ustvarjalni gib. Ustvarjalni gib, ki ga uporabljajo v prvi triadi, je kot igra za učenje. Prepustite se, da vidite, kako lahko v drugi in tretji triadi navdušite učence, ki ne marajo sedenja. S Freestyle učenjem gibamo učno snov vseh
šolskih predmetov: zgodovine, matematike (definicije), geografije, gospodinjstva, naravoslovja, družboslovja, slovenščine,…
Ustvarjalni gib je pomemben zlasti za tiste učence, ki imajo najbolj razvit kinestetični kanal učenja in snovi samo s poslušanjem, pisanjem in gledanjem na tablo ne osvojijo tako učinkovito kot bi jo lahko.

Zakaj freestyle učenje? Ker boste poiskali vaše osebne metode najhitrejšega učenja izven vsakdanjih navad in jih preverili v praksi.


Picture

4.del: Postani igralec in pisatelj! Bodi Freestyle učitelj!
Tehnike, ki pomagajo pri ustnem spraševanju in reševanju testov.
Nauči se pravično plonkati brez plonkov!Učenci bodo aktivno vključeni v oblikovanje poučevanja-doživeti vlogo učitelja, ki poučuje na zabaven način svojo učno snov ostalim učencem, na koncu preverimo koliko smo si zapomnili.

NEKAJ NASVETOV ZA UČENJE:

Close
Go top

Imate vprašanja? Tu smo za vas.